Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Helder over de uitlatingen van Guy Verhofstadt over een Europese CIA

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Helder over de uitlatingen van Guy Verhofstadt over een Europese CIA

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

De uitlatingen van Guy Verhofstadt over een Europese CIA

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid