Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Kuzu over allochtone daders die een grotere kans op een zware straf hebben

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over allochtone daders die een grotere kans op een zware straf hebben

Indiener S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Allochtone daders die een grotere kans op een zware straf hebben

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid