Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Ojik over de economische missie naar Abu Dhabi

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A. Hennis-Plasschaert, minister van Defensie
  • Mede namens
    E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De economische missie naar Abu Dhabi

Indiener A. van Ojik, Tweede Kamerlid