Schriftelijke vragen : Uitspraken dat binnen het Openbaar Ministerie extra officieren van Justitie zijn aangesteld

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over zijn uitspraken dat binnen het Openbaar Ministerie extra officieren van Justitie zijn aangesteld

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie