Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bontes en Van Klaveren over de affaire Demmink

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    M. (Mark) Rutte, minister-president

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bontes en Van Klaveren over de affaire Demmink

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

De affaire Demmink

Indiener L. Bontes, Tweede Kamerlid