Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Hachchi en Sjoerdsma over de Isla raffinaderij in relatie tot de EU-sancties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De Isla raffinaderij in relatie tot de EU-sancties

Indiener W. Hachchi, Tweede Kamerlid