Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen Segers en Berndsen-Jansen over de ontnemingsschikking met Cees H. en het bericht ‘Teeven weer in opspraak’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Segers en Berndsen-Jansen over de ontnemingsschikking met Cees H. en het bericht Teeven weer in opspraak

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

De ontnemingsschikking met Cees H. en het bericht ‘Teeven weer in opspraak’

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid