Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Helder over het bericht dat partijen een sharia schikking hebben bereikt bij de Rechtbank Den Haag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht dat partijen een sharia-schikking hebben bereikt bij de Rechtbank Den Haag

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht dat partijen een sharia schikking hebben bereikt bij de Rechtbank Den Haag

Indiener L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid