Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Kerstens en Bouwmeester over beloningen bij zorgverzekeraars

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Bouwmeester over beloningen bij zorgverzekeraars

Indiener R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Beloningen bij zorgverzekeraars

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid