Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kerstens over tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid