Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘ISIS-vlag in beslag genomen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘ISIS-vlag in beslag genomen’

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht 'ISIS-vlag in beslag genomen'

Indiener M. de Graaf, Tweede Kamerlid