Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over een anti-joodse mishandeling in Arnhem

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie
  • Mede namens
    L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over een anti-joodse mishandeling in Arnhem

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Een anti-joodse mishandeling in Arnhem

Indiener J.J. van Klaveren, Tweede Kamerlid