Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de "mogelijke genocide in Irak en de maatregelen die Nederland verplicht is te nemen, zoals het onmiddellijk stoppen van alle jihad reizen van Nederlanders en het voornemen tot een jihad reis strafbaar te stellen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de "mogelijke genocide in Irak en de maatregelen die Nederland verplicht is te nemen, zoals het onmiddellijk stoppen van alle jihad reizen van Nederlanders en het voornemen tot een jihad reis strafbaar te stellen

Indiener F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke vragen

De 'mogelijke genocide' in Irak en de maatregelen die Nederland verplicht is te nemen, zoals het onmiddellijk stoppen van alle jihad reizen van Nederlanders en het voornemen tot een jihad reis strafbaar maken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid