Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Gesthuizen over het gebruik van omstreden spionagesoftware door de politie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen het lid Gesthuizen over het gebruik van omstreden spionagesoftware door de politie

Indiener I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het gebruik van omstreden spionagesoftware door de politie

Indiener S.M.J.G. Gesthuizen, Tweede Kamerlid