Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Madlener over het bericht dat de spitsstrook zou werken als een boetefuik

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu
  • Mede namens
    I.W. Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Madlener over het bericht dat de spitsstrook werkt als een boetefuik

Indiener M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de spitsstrook werkt als een boetefuik

Indiener B. Madlener, Tweede Kamerlid