Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuiken en Jan Vos over een dreigend tekort aan laadpalen voor elektrische auto's

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Een dreigend tekort aan laadpalen voor elektrische auto's

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid