Mondelinge vragen

De onnodige, dagenlange martelgang van Bultrug Johannes, het reeds voor zijn dood 'verhandelen' van het karkas aan Naturalis en het weigeren van geboden noodhulp door een eerste hulp team voor zeezoogdieren door de overheid

Download Download

Indieners