Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het leden Schouw en Koolmees over het doorgeven van Europese data aan de Verenigde Staten

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.