Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord vragen Pechtold, Recourt over de gedragingen van bewindspersonen in de aanloop naar het vertonen van Fitna

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Aanbiedingsbrief

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.