Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord vragen Pechtold, Recourt over de gedragingen van bewindspersonen in de aanloop naar het vertonen van Fitna

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De gedragingen van bewindspersonen in de aanloop naar het vertonen van Fitna

Indiener A. Pechtold, Tweede Kamerlid