Aanhangsel van de Handelingen

Uitstel beantwoording vragen Bouwmeester en Heerts over Individuele Trajectbegeleiding (ITB) voor harde kern jongeren in Almere

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.