Aanhangsel van de Handelingen

Uitstel beantwoording vragen De Krom over het bericht "Snelle groei buitenlanders in Spanje"

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

09-02-2010
Het bericht "Snelle groei buitenlanders Spanje"