Aanhangsel van de Handelingen

Uitstel beantwoording vragen De Roon over de visumverlening aan de aanslagpleger op de vlucht Amsterdam - Detroit

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.