Aanhangsel van de Handelingen

Uitstel beantwoording vragen Peters over een Israëlische universiteit op de Westbank en uitspraken van premier Netanyahu

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.