Aanhangsel van de Handelingen : Antwoord vragen van Raak over het bericht op internet “Alkmaar moet agenten zelf gaan betalen”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het onderzoek van de gemeente Alkmaar om zelf agenten in dienst te gaan nemen

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid