Aanhangsel van de Handelingen : Nader antw vr Ulenbelt over de beslissing van een Poolse rechter na toegekende loonvordering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ulenbelt over beslissing Poolse rechter na toegekende loonvordering

Indiener J.P.H. Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Beslissing Poolse rechter na toegekende loonvordering

Indiener P. Ulenbelt, Tweede Kamerlid