Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over het beleid ten aanzien van terminaal zieke gedetineerden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het beleid ten aanzien van terminaal zieke gedetineerden

Indiener K. van Velzen, Tweede Kamerlid