Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Velzen over het beleid ten aanzien van terminaal zieke gedetineerden

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

19-03-2009
Het beleid ten aanzien van terminaal zieke gedetineerden