Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord van de leden De Wit en Van Toorenburgover het stopzetten van voorinburgeringscursussen bij het COA

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Wit en Toorenburg over het stopzetten van voorinburgeringscursussen bij het COA

Indiener C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie