Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kamp over de statushouders die in afwachting van een woning een cursus Voorbereidende Inburgering volgen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede namens
    N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie