Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid De Wit over het stopzetten van voorbereidende taalcursussen aan vreemdelingen met een verblijfsvergunning

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.P. Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en Integratie
  • Mede namens
    N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie