Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Irrgang en Van Bommel over het huis van de kroonprins in Mozambique

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.G. Koenders, minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het huis van de kroonprins in Mozambique

Indiener E. Irrgang, Tweede Kamerlid