Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de beloning van het management van Alpinvest

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De beloning van het management van Alpinvest, een onderdeel van het Abp

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid