Schriftelijke vragen : Uniformering van de regeling waskosten van AWBZ-instellingen

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M. Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Indiener
    L.R. van Gijlswijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Vervallen schriftelijke vragen

Indiener F. Teeven, Tweede Kamerlid