Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Sneller over het invoeren van een landelijk keurmerk voor coffeeshops

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het invoeren van een landelijk keurmerk voor coffeeshops

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid