Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over afschaffing van het 500 euro biljet

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

10-05-2019
Afschaffing van het 500 euro biljet