Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Arib over het bericht een dreigend tekort aan euthanasieartsen

Download Download

Ondertekenaars