Schriftelijke vragen : De hoogte van de AOW-uitkering in het buitenland

Download

Indieners

  • Gericht aan
    J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Weyenberg over de hoogte van de AOW-uitkering in het buitenland

Indiener J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid