Schriftelijke vragen : Het in juni 2014 toegezegde onderzoek naar statiegeld

Download

Indieners

  • Gericht aan
    W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
  • Indiener
    H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Gerven en Smaling over de milieueffectenanalyse van de Raamovereenkomst Verpakkingen

Indiener W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu