Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Hachchi over het bericht dat de beoogde Venezolaanse consul generaal voor Aruba, Hugo Carvajal, is vrijgelaten

Download Download

Ondertekenaars