Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bosman en Ten Broeke over de recente ontwikkelingen omtrent de arrestatie van de Venezolaanse consul op Aruba

Download Download

Ondertekenaars