Schriftelijke vragen : De sponsoring van provincies en gemeenten door de tabaksindustrie

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    H. Fokke, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    M.J.J. Rebel, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Fokke en Rebel over de sponsoring van provincies en gemeenten door de tabaksindustrie

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Fokke en Rebel over de sponsoring van provincies en gemeenten door de tabaksindustrie

Indiener M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport