Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat het budget voor transgenderzorg bij lange na niet toereikend is

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over het bericht dat het budget voor transgenderzorg bij lange na niet toereikend is

Indiener F. Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Schriftelijke vragen

Het bericht dat het budget voor transgenderzorg bij lange na niet toereikend is

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid