Brief lid / fractie : Verzoek van de leden Paternotte (D66) en Becker (VVD) om naast de ministers van SZW, BuZa en OCW ook de minister van Justitie en Veiligheid uit te nodigen voor het nog in te plannen CD Buitenlandse Inmenging en beïnvloeding.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid