Brief commissie : Voorstel ivm antwoordbrief Raadssecretariaat inzake delegates portal

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen op brief Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie over de toegang tot delegates portal

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier