Brief lid / fractie : Verzoek van het lid Becker (VVD) de minister van SZW te vragen om de commissie binnen drie weken een brief te sturen over de status van de ontwikkeling van een Nederlandse imamopleiding.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek brief over de ontwikkeling van een Nederlandse imamopleiding

Indiener H.J. Post, griffier