Brief lid / fractie : Verzoek van het lid Becker (VVD) een nader schriftelijk overleg te houden over het Clingendael rapport inzake het Turkse diasporabeleid in Nederland omdat de beantwoording van het eerder gevoerde schriftelijk overleg (Kamerstuk 32824, nr. 414) niet volledig is.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid