Brief lid / fractie : Verzoek van het lid Becker (VVD) de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie en Veiligheid te vragen om de commissie binnen zes weken een brief sturen t.a.v. de huidige staat van het salafisme, salafistische aanjagers en haatimams in Nederland en de actuele aanpak daartegen.

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Bente Becker, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek brief over huidige staat salafisme, salafistische aanjagers en haatimams in Nederland

Indiener H.J. Post, griffier