Advies Afdeling advisering Raad van State : 36535 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren van een grondslag voor de specifieke uitkering onderwijsroute

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36535-5 Verslag

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Memorie van toelichting

36535-3 Memorie van toelichting

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Koninklijke boodschap

36535-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36535-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

36535-2 Voorstel van wet

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven SZW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30