Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) : Gewijzigd amendement van het lid Flach ter vervanging van nr. 11 over het in de amvb stellen van regels ter waarborging van een haalbare en betaalbare overstap naar een alternatieve warmtevoorziening voor alle gebouweigenaren/gebruikers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    André Flach, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00