Motie : Motie van het lid Postma c.s. over inzetten op een pakket voorstellen en maatregelen die de energie-armoede in Nederland niet vergroten en daarnaast uitvoerbaar zijn voor Nederland

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat EU-Klimaatdoel 2040 (CD 21/3)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45