Motie : Motie van het lid Daniëlle Jansen c.s. over in de Verzamelwet 2024 sancties opnemen voor het niet tijdig verschafffen van informatie aan verzekerden over niet-gecontracteerde zorg en zorgplafonds

Download

Indieners

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00